Някои от по-важните ни проекти, реализирани през последните години

Местното става глобално

ATTIC pro1ject ATTIC: местното става глобално
LLP-2007-GRU-P-001

Програма "Учене през целия живот"

Проект РС3

Инфоцентър лого Проект РС3 (Public Computer and Communication Centers) Обществени компютърни и комуникационни центрове

Финансиран от ААМР чрез Академия за образователно развитие, Вашингтон

TURCVET

Turcvet logo TURCVET: трансфер на компетенции и популяризиране на ECVET

2013-1-TR1-LEO 04-479732

Програма "Учене през целия живот"

AcTour

AcTour лого Actour: активен туризъм за устойчиво развитие
2011-1-BG1-LEO05-05043

Програма "Учене през целия живот"

Обучения за заети в туризма

Инфоцентър лого Адаптивна и конкурентноспособна работна сила за по-конкурентни туристически услуги

ESF-2101-04-02003

ОП "Развитие на човешките ресурси"

Пролетно училище в Трявна

Инфоцентър лого Компютърно и езиково обучение за деца със слухови увреждания от цялата страна.

Финансиран от Американска агенция за международно развитие чрез Уърлд Лърнинг