Електронно обучение Вход

Що е то?

Електронно обучениеЕлектронното обучение е на повече от 13 години. Думата се появява през 1998 г. В общия смисъл то е синоним на компютърно-базирано или интернет-базирано обучение, т. е. обучение, подпомагано от възможностите, които предлагат информационните технологии и интернет. То може да се осъществява както в класната стая, така и извън нея. Използването на компютри, таблети и интернет в клас е вид електронно обучение. Tакова обучение може да се провежда и изцяло дистанционно като ви позволява да се намирате на километри разстояние от преподавателя и другите обучаеми, а да общувате с тях в реално време. Освен това можете сами да определите скоростта и интензивността на обучението си като разпределяте заниманията според дневния си режим, служебните си ангажименти, свободното си време и дори настроението си. Можете сами да избирате времето за занимания – през обедната почивка, рано сутрин, късно вечер, докато детето ви спи или играе в парка, докато готвите или пътувате, докато чакате, та дори и докато си почивате. Можете да учите от дома си, от работното си място, от хотела, от вилата, от плажа…. Както и в традиционното обучение и тук силната мотивация и самодисциплина са от особено значение за ефективността на обучението.

Все по-популярна става смесената форма на обучение или на английски език ‘blended learning”. Все повече резултати показват нейната висока ефективност. Тя съчетава предимствата на традиционното обучение (лице в лице в класната стая, с преподавател) и тези на обучението от разстояние, посредством интернет и новите технологии.

Качество

Феноменът електронно обучение и неговото качество


В днешни дни много академици и педагози правят проучвания и пишат по този въпрос. Ние обаче ще го опростим до две основни неща:

  • Качествено учебно съдържание;

Електронното обучение е специфичен вид обучение, при което традиционният учебник или учебно помагало отсъстват. Съдържанието обикновено се предоставя във вид на учебни материали, създадени от доставчиците на електронно обучение и техните преподаватели. Трябва да се знае, че разработването на качествено съдържание е много трудоемко и продължително занимание и се прави само от екип от опитни преподаватели и професионалисти. Избирайте обучителни институции, които се фокусират върху 1 до 3 направления в електронното обучение. Тези, които предлагат разнообразие от електронни курсове трудно могат да предложат високо качество на учебното съдържание.

  • Обучени преподаватели да предоставят електронно обучение.

Добрият преподавател с опит в традиционните форми на обучение не става автоматично добър преподавател за електронно обучение. За това се изискват специални знания и умения от различни области - ИТ, етикет за общуване от разстояние, умения да се поддържат различен тип мотивация и участие (за работа в онлайн среда), разпознаване на нагласите и нуждите на обучаемите зад екрана, което се оказва много трудна задача и др.

Знаете ли, че …

  • Електронното обучение увеличава бързината и сръчността до 32%.
  • Електронно обучение подобрява услужливата памет с от 25% до 60%.
  • През 2013 год. 81% от потребителите на електронно обучение са заети лица.
  • Електронното обучение подобрява и уменията за работа с новите технологии.
  • Някои пионери в електронното обучение твърдят, че буквата „е“ от съчетанието e-learning (електронно обучение) замества не само думата електронно, но се свързва с думи като енергия, ентусиазъм, емоция.
  • Електронното обучение е щадящо околната среда.
  • Проучванията показват, че най-ефективните програми за електронно обучение се разработват във Финландия, Норвегия, Белгия и Корея.