Преводи и легализация


Инфоцентър ЕООД е лицензирана фирма от Консулски отдел на МВнР – България, договор No 995/2005. Справка може да бъде направена на официалните страници на МВнР.

Всички преводи (от и на 36 езика – виж ценоразпис) се извършват от професионални преводачи!

Фирмата извършва заверка и легализация на книжа и документи във всички държавни институции, министерства и посолства у нас.

Осигуряваме преводачи:

 • за придружаване на чужденци;
 • за преводи при водене на бизнес преговори, сключване на сделки и др.

Допълнителни услуги:

 • набор и форматиране на текстове на чужди езици;
 • попълване на специализирани бланки и формуляри.

Основни понятия

Български държавен стандарт

Преводаческите агенции изчисляват страница превод по Българския Държавен Стандарт, според който тя се равнява на 1 800 знака с интервалите между думите от вече преведения текст. Общият брой страници на готовия превод се определя с точност до половин страница.

Заклет преводач

Заклет преводач е лице, оторизирано от Министерство на външните работи да извършва официални преводи към дадена агенция (фирма), която има сключен договор за извършване на преводи с МВнР.

Официален /лицензиран/ превод

Това е превод, изготвен на фирмена бланка, с печат на агенцията и удостоверен с подпис от заклет преводач към съответната агенция.

Заверен /легализиран/ превод

Това е превод, направен от заклет преводач и заверен в Консулски отдел на МВнР.

Легализация

Легализацията на документи е удостоверяване на автентичността и верността на документа и се прави на документи, необходими да послужат пред чужди власти.


Апостил

Удостоверяване на истинността на документ в България се извършва посредством Апостил, който се поставя от Министерство на правосъдието и Министерство на външните работи – „Консулски отдел“.

Заверката от други институции, които по някакъв начин удостоверяват истинността на определени документи не е легализация, а може да бъде предхождаща и необходима за удостоверяването с Апостил.

Оригинал или Дубликат?

За легализацията на кои общински документи Ви е необходим ОРИГИНАЛ и за кои ДУБЛИКАТ?

Оригинал:

 • Удостоверение за идентичност на имена;
 • Удостоверение за семейно положение и членове на семейство;
 • Удостоверение за родствени връзки;
 • Удостоверение за семейно положение;
 • Удостоверение за сключване на граждански брак с чужденец;
 • Удостоверение за наследници и др.

Дубликат:

 • Удостоверение за граждански брак;
 • Удостоверение за раждане.