Лого Инфоцентър

Професионални
курсове

Лицензия на ЦПО

Записването за курсове в Центъра за професионално обучение е възможно при представяне на следните документи:
1. Документ или копие от завършена степен на образование /според изискванията на съответния курс/.
2. Медицинско от специалист /личен лекар/, което удостоверява, че избраната за изучаване професия не е противопоказна за кандидата за обучение.
3. Актуална снимка – 2 бр.

На успешно завършилите курсисти, ЦПО към „Инфоцентър” ЕООД издава:

Лицензирани професии
Най-търсени курсове
Запиши се за курс

Езикови
курсове

Европейски езиков знак

"Инфоцентър" ЕООД е удостоен с европейски езиков знак за качество. Сертификатът се издава от името на Европейската комисия и се присъжда за успешни практики в областта на преподаването и изучаването на чужди езици. Удостоените организации биват включени в базата данни на Европейската комисия с добри практики в областта на чуждоезиковото обучение.

Европейска езикова рамка Общи нива на компетентност Таблица за самооценка Учебна система Запиши се за курс

Компютърни
курсове

Курс за придобиване на ключова компетентност (компютърна грамотност)

Квалификационен курс за придобиване на част от професия „Оператор на компютър“ Код: 482030, специалност: „Текстообработване“ Код: 4820301

Квалификационен курс за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професия „Оператор на компютър“ Код: 482030, специалност: „Текстообработване“ Код: 4820301

Запиши се за курс
Фотогалерия учебни визити, обучения и дейности