Лого Инфоцентър

За работодатели - проект ”Нова възможност за младежка заетост”
схема “Младежка заетост”

Стартира нов прием по набиране на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по схема „Младежка заетост". Работодателите, желаещи да се включат в схемата могат да подават заявки за свободни работни места, като същите ще се обработват текущо по реда на тяхното постъпване. Заявки могат да се подават до 31.12.2015 г. или до изчерпване на финансовия ресурс по схемата.

Схемата дава възможност на работодателите да наемат младежи в две основни направления: стажуване и обучение по време на работа.

И в двата случая, ако настоящият адрес на младежите е различен от населеното място на работа, се осигуряват средства за транспорт от и до работното място за първия месец от стажа/обучението.

  На работодателите, които осигурят стажуване по схемата, ще бъдат покрити разходите за:
 • възнаграждения в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, към която се отнася разкритото стажантско място;
 • здравните и социалните осигуровки на младежите за срок от 6 месеца;
 • aко след изтичането на стажа младежът остане на работа и сключи безсрочен трудов договор, на работодателя ще бъдат допълнително покрити разходите за социално и здравно осигуряване за срок от още 6 месеца;
 • разходите за възнаграждението на наставника по време на стажуване няма да бъдат покрити от схемата и остават за сметка на работодателя.
  На работодателите, които осигурят обучение по схемата, ще бъдат поети разходите за:
 • възнаграждения на наетото лице в размер на 90% от минималната работна заплата за страната;
 • разходите за здравни и социални осигуровки за срока на обучение;
 • разходите за възнаграждение на определения от работодателя наставник за обучение по време на работа ще бъдат поети от програмата (1/2 от минималната работна заплата за страната).

Повече информация и необходими документи:

За повече информация:

„Инфоцентър“ ЕООД – гр. Трявна

Трудов посредник

тел.: 0677 649 49; 0878 771 417

Пиши ни


ДБТ – гр. Габрово

тел.: 066 804 526

Филиал гр. Трявна: 0677 625 49