Лого Инфоцентър

Еразъм+Програма Еразъм+ на Европейската комисия

Проект RURALITY: признаване и валидиране на компетентности, приложими в различни аспекти от развитието на селските региони


Еразъм+В резултат на Рамковата програма за подкрепа на Общността 2000-2006 и финансовата рамка 2007-2013, 39% от всички одобрени и финансирани проекти са свързани с развитие на селските региони. Към това можем да добавим и приноса на инициативата ЛИДЕР, чиято специфична сфера е развитието на селските региони.

В държавите-членки на Европа не съществува специфична професионална квалификация в областта на развитие на селските региони, нито пък са описани отделни компетентности като част от различни професионални направления в тази област. Липсват и общодостъпни специфични обучения в съответствие с Европейската квалификационна рамка, които да задоволяват тези нужди. В селските региони на Европа се увеличава разнообразието от производства, продукти и услуги и с това нараства необходимостта от професионалисти за планиране и разработване на дейности за развитие.

Повече за проекта

Проектът във фейсбук


Обучение на експерти


От 15 до 19 май 2017 г. по проект Rurality се проведе обучение на специалисти от държавите участници в гр. Леон, Испания. България беше представена от екип на Инфоцентър. Вълнуващо пътуване с много нова информация и срещи с интересни хора.